Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35015
Title: Hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong điện ảnh Trung Quốc đương đại
Authors: Lưu, Thu Hương
Keywords: Điện ảnh Trung Quốc
“Phụ nữ hiện đại”
Hiện đại hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.37-52
Abstract: Quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc, trong đó có mở cửa văn hóa, gắn liền với quá trình hiện đại hóa. Theo tác giả Nhiệm Kiếm Đào, “mở cửa văn hóa là yêu cầu nội tại của tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc” (Tạp chí KHXH Thượng Hải, số 1-1995). Hiện đại hóa, mấu chốt là hiện đại hóa con người, tức là thực hiện sự chuyển biến từ “con người truyền thống” sang “con người hiện đại”, điều căn bản nhất là sự chuyển biến về quan niệm và tâm thái con người”(1). Điện ảnh Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa đã tạo ra những bước đột phá, trong đó có sự đột phá về cái nhìn đối với người phụ nữ cũng như việc tạo dựng hình ảnh của họ trong phim ảnh. Tìm hiểu vấn đề hình ảnh người phụ nữ trong điện ảnh sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc về những biến đổi trong tâm thức, tư duy, quan niệm giá trị và hành xử xã hội của phụ nữ Trung Quốc hiện đại. Bài viết tập trung phân tích sự thay đổi quan niệm giá trị, kết cấu tâm lý và nội hàm khái niệm “người phụ nữ hiện đại” trong điện ảnh Trung Quốc đương đại, đặc biệt là từ thời cải cách mở cửa đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35015
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.