Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3506
Title: Tính chất mới của truyện dân gian về nhân vật lịch sử ở một vùng đất mới
Authors: Lê, Thị Diệu Hà
Keywords: Truyện dân gian
Nhân vật lịch sử
Tính chất mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 2 .- Tr.47-52
Abstract: Nam Bộ là vùng đất mới được khai phá hơn ba thế kỷ, chưa có bề dày thời gian như vùng đất ven sông Hồng, sông Mã, nhưng những đặc điểm riêng về tự nhiên, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa đã tạo nên một diện mạo riêng cho vùng đất này trên lãnh thổ thiêng liêng chung của Tổ quốc. Trên hành trình "mang gươm đi mở cõi" tiến về phương Nam khai khẩn, mở đất và giữ đất, ông cha ta đã viết nên những trang sử rạng ngời làm vẻ vang thêm cho đất nước, dân tộc. Những sự kiện nổi bật, trọng yếu của đất nước, dân tộc trên vùng đất mới đã tạo nên chất liệu nghệ thuật mới cho những truyện kể dân gian Nam Bộ, tiêu biểu là mảng truyền thuyết và giai thoại về nhân vật lịch sử được sáng tác và lưu truyền qua bao thế hệ. Tính chất mới của hệ thống truyện bao hàm một giá trị cốt lõi thể hiện sự tiếp nối với sức sống mới, tươi trẻ của dòng chảy văn học dân gian nơi vùng đất cuối phương Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3506
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_483.99 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.