Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3526
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu khóa hãm tới vận tốc rời bệ cho tên lửa nhiên liệu rắn cỡ nhỏ =
Other Titles: Research on impact of the training ring mechanism on lift-off velocity of small solid-fuel rocket
Authors: Lê, Văn Dũng
Bùi, Trọng Tuấn
Võ, Văn Biên
Keywords: Cơ cấu khóa hãm
Xe chiến đấu BM-21
Tên lửa nhiên liệu rắn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 3 .- Tr.38-43
Abstract: Bài báo đã xây dựng được mô hình và thành lập hệ phương trình vi phân chuyển động của tên lửa trên bộ phận dẫn hướng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu khóa hãm tới vận tốc rời bệ cho tên lửa 9M22Y bắn trên xe chiến đấu BM21. Kết quả nghiên cứu của bài báo là cơ sở khoa học đáng tin cậy, phục vụ cho quá trình nâng cấp cải tiến và thiết kế chế tạo mới một số hệ thống tên lửa cỡ nhỏ trong quân đội ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3526
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
294.13 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.