Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35400
Title: Cổ động, cổ động chính trị và cổ động trực quan
Authors: Hoàng, Quốc Bảo
Keywords: Cổ động
Cổ động chính trị
Cổ động trực quan
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.60-61
Abstract: Cổ động là từ Hán - Việt. Trong tiếng Hán, "cổ" là cái trống, đánh trống; "động" là chuyển động, di động hay hoạt động... Người xưa thường dùng tiếng trống làm hiệu lệnh thúc giục người lính xung trận chiến đấu hoặc thúc giục người dân khẩn trương tham gia chữa cháy, chống lụt, bão...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35400
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
625.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.