Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3542
Title: Vấn đề kiểm tra viết trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn.
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Lâm, Thị Mai Trân
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tổng quan vấn đề nghiên cứu, khảo sát đề thi quốc gia và đề thi lớp 12 của một số sở GD&ĐT ở ĐBSCL giai đoạn 2012-2017; đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra tra, đánh giá kết quả môn Ngữ văn
Description: 71 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3542
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.