Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35561
Nhan đề: Vai trò của nữ giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Hải Yến
Từ khoá: Ảnh hưởng
Nữ giám đốc điều hành
Giám đốc điều hành
Hiệu quả hoạt động
Công ty gia đình niêm yết
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế;Số 126 .- Tr.99-111
Tóm tắt: Bình đẳng giới trong quản lý và điều hành doanh nghiệp là chủ đề được xã hội quan tâm. Trong bối cảnh này, khi các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn nhiều lãnh đạo nữ, thì các nữ giám đốc điều hành (CEO) càng có cơ hội và điều hành để khẳng định vai trò trong hoạt động của các doanh nghiệp. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng việc sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tại các công ty gia đình niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012 – 2018. Kết quả nghiên cứu chỉ ra vai trò tích cực của nữ CEO đến hiệu quả hoạt động của các công ty này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35561
ISSN: 2615-9848
Bộ sưu tập: Quản lý và Kinh tế Quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.12 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.228.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.