Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35672
Title: Cơ hội vàng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Vinh
Hoàng, Phương Anh
Keywords: Vốn đầu tư FDI
Thu hút vốn đầu tư FDI
Cơ hội thu hút vốn đầu tư FDI
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.51-54
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, chỉ ra những cơ hội cho thu hút vốn FDI và gợi ý một số giải pháp nhằm biến cơ hội thành hiện thực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35672
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.