Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35813
Nhan đề: Ứng dụng của dộ bất bão hòa giải bài tập về Hydrocarbon và Triglycerit
Tác giả: Nguyễn, Chí Công
Từ khoá: Ứng dụng
Độ bất bão hòa
Bài tập
Hydrocarbon
Triglycerit
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 07(355) .- Tr.18-21
Tóm tắt: Điều kiện áp dụng: Dạng toán này áp dụng cho hợp chất hữu CO có chứa liên kết đôi C=C, liên kết C=C (thường là các hydrocarbon không no, mạch hở hoặc các hợp chất hữu CO chứa C, H, O có chứa liên kết 71 trong gốc hydrocarbon...). Trong bài này đề cập đến các hydrocarbon không no, mạch hở và triglycerit.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35813
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
960.83 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.