Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36024
Title: Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá
Authors: Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Các tỉnh miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ
Phòng chống lũ quét
Sạt lở đất đá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.17-18
Abstract: Khu vực Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi sinh sống của hàng chục triệu dân, với nhiều thành phần dân tộc thiểu số khác nhau, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các dạng thiên tai thời tiết: Bão mạnh, siêu bão, mưa cường suất lớn, ngập lụt, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá,... Trước tình hình đó, các địa phương chủ động có các giải pháp phòng chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36024
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
824.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.