Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36050
Nhan đề: Ca chế “kiềm chế - đối trọng” trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump
Tác giả: Phạm, Ngọc Lam Giang
Đỗ, Hoàng Yến
Từ khoá: Cơ chế
Kiềm chế
Đối trọng
Hệ thống chính trị
Hoa Kỳ
Tổng thống Trump
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.22-24
Tóm tắt: “Kiềm chế- đối trọng” là cơ chế kiểm soát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Hoa Kỳ. Để làm rõ hiệu quả của cơ chế này, bài viết đề cập tới thực tiễn hoạt động những năm đầu của chính quyền Tổng thống Donal Trump, thông qua một số ví dụ điển hình như sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trump, Lệnh trừng phạt Nga của Quốc hội Hoa Kỳ và Vấn đề Obamacare. Những ví dụ này minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng cơ chế “kiềm chế - đối trọng” trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã đảm bảo được hoạt động của bộ máy nhà nước vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ cũng như củng cố được vị thế Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36050
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.