Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36068
Nhan đề: Xây dựng mô hình "Một cửa" trong cung ứng dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Tác giả: Phùng, Thị Phong Lan
Từ khoá: Xây dựng mô hình "Một cửa"
Cung ứng
Dịch vụ công
Công lập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.44-46
Tóm tắt: Dưới ảnh hưởng của xu hướng cải cách nhằm chú trọng vào tính phục vụ của khu vực công cũng như để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập của nước ta đang nỗ lực đổi mới, gia tăng hiệu quả hoạt động, đảm bảo tính cạnh tranh. Do đó, cần thiết phải xây dựng mô hình “Một cửa” trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36068
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.