Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36092
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thể dục thể thao trên cả nước
Authors: Vũ, Đăng Dũng
Keywords: Chất lượng
Đào tạo
Đại học
Thể dục thể thao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.92-94
Abstract: Giáo dục thể chất trong trường học nói chung, trong các trường đại học nói riêng là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe cho hoạt động học tập và hình thành công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thé, mĩ. Chính vì vậy, công tác đào tạo cho sinh viên ở các trường thể dục thể thao trên cả nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần hình thành nên đội ngũ giảng viên dạy giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36092
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.