Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36113
Title: Tuyên ngôn Độc lập - ý chí và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Tuyên ngôn Độc lập
Y chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.3-4
Abstract: 75 năm qua đi, ý chí và khát vọng độc lập, tự do luôn trường tồn cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36113
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
687.66 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.