Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36146
Nhan đề: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật - một số vấn đề cần hoàn thiện
Tác giả: Nguyễn, Quang Vỹ
Trần, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Văn bản quy phạm pháp luật
Chỉ thị
Văn bản lập pháp
Nội dung
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.19-24
Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), có thể khẳng định: Bên cạnh những tích cực, thành công mà nội dung văn bản pháp luật này mang lại cho quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội, giúp thực tiễn phát triển theo định hướng của Nhà nước thì vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến khái niệm, đặc điểm; cách sử dụng, đặt vị trí văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều chỉnh cần thiết và phù hợp, không ngừng hoàn thiện pháp luật về "ban hành văn bản quy phạm pháp luật" ở nước ta.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36146
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.