Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36159
Title: Khái quát về kết hợp từ tiếng Anh và một số gợi ý trong dạy - học kết hợp từ cho sinh viên
Authors: Đỗ, Thu Phương
Keywords: Các cụm từ
Ngôn ngữ
Học và dạy tiếng Anh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.47-52,57
Abstract: Từ vựng là một trong những lĩnh vực kiến thức về ngôn ngữ, có ý nghĩa lớn đối với người học trong việc tiếp thu ngôn ngữ [4]. Đó là một yếu tố liên kết bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và vai trò của từ vựng trong quá trình học tập, sử dụng một ngôn ngữ là đặc biệt quan trọng [1 ].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36159
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.