Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36190
Title: Học thuyết âm dương - ngũ hành và sự vận dụng trong y học cổ truyền ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đào, Thị Thu Hà
Keywords: Âm dương
Ngũ hành
Thao tác
Y học cổ truyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.113-117
Abstract: Ở Trung Hoa, triết lý về "âm dương", "ngũ hành" đã được lưu truyền từ rất sớm. Thời Xuân thu - Chiến quốc, những tư tưởng về Âm dương - Ngũ hành đã đạt tới mức là một hệ thống các quan niệm về bản nguyên và tính biến dịch của thế giới. Triết học Âm - Dương thiên hướng suy tư về nguyên lý vận động đầu tiên và phổ biến của vạn vật, đó là sự tương tác của hai thế lực đối lập nhau là Âm và Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36190
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.