Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36190
Nhan đề: Học thuyết âm dương - ngũ hành và sự vận dụng trong y học cổ truyền ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Đào, Thị Thu Hà
Từ khoá: Âm dương
Ngũ hành
Thao tác
Y học cổ truyền
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.113-117
Tóm tắt: Ở Trung Hoa, triết lý về "âm dương", "ngũ hành" đã được lưu truyền từ rất sớm. Thời Xuân thu - Chiến quốc, những tư tưởng về Âm dương - Ngũ hành đã đạt tới mức là một hệ thống các quan niệm về bản nguyên và tính biến dịch của thế giới. Triết học Âm - Dương thiên hướng suy tư về nguyên lý vận động đầu tiên và phổ biến của vạn vật, đó là sự tương tác của hai thế lực đối lập nhau là Âm và Dương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36190
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.