Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36194
Title: Nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của người lao động nhập cư khu vực kinh tế phi nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Thanh Hải
Keywords: Dịch vụ xã hội
Người lao động nhập cư
Nhu cầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.118-124
Abstract: Trong những năm gần đây ở một số quận ven của Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình đô thị hóa với tốc độ rất cao, tạo nên lực hút người lao động từ nơi khác nhập cư vào tìm kiếm việc làm và sinh sống, làm cho quá trình tăng dân số cơ học tăng nhanh gây nhiều hệ lụy đi kèm khi cơ sở hạ tầng không theo kịp dân số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36194
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.