Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3635
Title: Áp dụng phương pháp Dạy học dự án trong giảng dạy chương trình Địa lí lớp 10 ở trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Nhương
Phan, Thị Cẩm Lài
Keywords: Sư phạm Địa lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn tập trung vào một số nội dung chính sau: Nghiên cứu tổng quan về dạy học dự án; Phân tích những nội dung trong chương trình Địa lí lớp 10 có thể vận dụng dạy học dự án; Tổ chức dạy học thực nghiệm tại trường THPT Giai Xuân huyện Phong Điền và phân tích đánh giá kết quả; Đúc kết những bài học kinh nghiệm.
Description: 111 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3635
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.