Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36382
Nhan đề: Thị trường thép thế giới dưới tác động của Covid-19
Tác giả: H. Vân
Từ khoá: Thị trường thép thế giới
Tác động
Covid-19
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Thị trường thép thế giới trong tháng 8/2020 tiếp tục bị chi phối mạnh bởi các biện pháp phong tỏa ngăn chặn đại dịch Covid -19, gây tê liệt kinh tế tại hầu hết các nước trên thế giới, gây giảm sản xuất và tiêu dùng thép.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36382
Bộ sưu tập: Ngoại thương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.