Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trọng Thơ-
dc.contributor.authorTrần, Đoàn-
dc.date.accessioned2020-10-09T00:56:45Z-
dc.date.available2020-10-09T00:56:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36425-
dc.description.abstractSự chủ động, sáng tạo của các Đảng bộ địa phương đóng vai trò quan trọng trong khôi phục, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức Đảng trong hoàn cảnh bị đối phương đánh phá ác liệt; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách sâu sát và liên tục đối với phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc giải phóng dân tộc. Khi thời cơ đến, phần lớn địa phương không nhận được lệnh phát động khởi nghĩa của ủy ban Dân tộc giải phóng toàn quốc, các Đảng bộ địa phương đã chủ động, sáng tạo, căn cứ vào Chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", phát động khởi nghĩa, đóng vai trò to lớn trong thành công Tổng khởi nghĩa trên toàn quốc. Trên tinh thần chủ động, sáng tạo, các Đảng bộ địa phương bám sát thực tiễn, thực hiện những phương pháp đấu tranh, phương pháp tổng khởi nghĩa, phương pháp giành chính quyền về tay nhân dân rất độc đáo, đạt hiệu quả tối ưu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.39-46-
dc.subjectChủ độngvi_VN
dc.subjectSáng tạovi_VN
dc.subjectĐảng bộ địa phươngvi_VN
dc.subjectCách mạng Tháng Tám năm 1945vi_VN
dc.titleSự chủ động, sáng tạo của các Đảng bộ địa phương trong Cách mạng tháng tám năm 1945vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.