Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36440
Nhan đề: Cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ trong giai đoạn mới: Tác động đối với cộng đồng ASEAN
Tác giả: Trường Lưu
Từ khoá: ASEAN
Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung
Quan hệ Mỹ – Trung
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.35-44
Tóm tắt: Đại dịch Covid-19 đã tác động tới quan hệ quốc tế khu vực Đông Á, nhất là trong vấn đề Biển Đông, cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ tại đây đã diễn ra theo chiều hướng căng thẳng leo thang. Bài viết tập trung đánh giá hiện tượng và phân tích bản chất của cạnh tranh chiến lược Trung – Mỹ thời gian vừa qua, từ đó bàn về tác động của nó tới khu vực Đông Nam Á và đối sách của cộng đồng ASEAN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36440
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.