Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36509
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhung-
dc.contributor.authorLương, Quang Tưởng-
dc.contributor.authorLê, Thị Hồng Diệp-
dc.contributor.authorĐặng, Tài-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài Hy-
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.date.accessioned2020-10-09T03:03:17Z-
dc.date.available2020-10-09T03:03:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36509-
dc.description.abstractBài báo trình bày nội dung nghiên cứu thiết kế mô hình xử lý nước thải cao su với công suất 24 lít/ ngày đêm với bể lọc cải tiến đạt hiệu quả cao. Kết quả xử lý sau 3 tháng vận hành mô hình cho thấy chất lượng nước sau quá trình xử lý đạt loại A theo QCVN 01 - MT: 2015/BTNMT cụ thể với pH là 6.6, BOD là 18 (mg/L), COD là 30 (mg/L), TSS là 22 (mg/L), Tổng N là 2.13 (mg/L), Amoni là 1.91 (mg/L). Với hiệu suất xử lý của BOD, COD, TSS, Tổng N, Amoni tương ứng đạt 99.74%, 99.68%, 97.33%, 99.62%, 99.53%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 18 .- Tr.16-18-
dc.subjectXử lý nước thải cao suvi_VN
dc.subjectBể lọcvi_VN
dc.subjectCái Tiênvi_VN
dc.titleXây dựng mô hình xử lý nước thải cao su với bể lọc Cái Tiên đạt hiệu quả caovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.