Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36578
Nhan đề: Ảnh hưởng của nước ngầm đến độ bền hóa học của hỗn hợp đất gia cố
Tác giả: Trần, Văn Quân
Từ khoá: Đất gia cố
Xi măng
Mô hình truyền chất
Phản ứng
Độ bền
Độ rỗng
Nước ngầm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.48-52
Tóm tắt: Kết quả mô hình cho thấy độ rỗng của hỗn hợp đất gia cố tầng lên 20% sau 10 năm do sự hòa tan của khoáng C-A-S-H và Portlandite, đồng thời không có khoáng mới được kết tủa. Các khoáng cải thiện tính chất cơ học chủ yếu cho hỗn hợp đất gia cố là các khoáng C-S-H, các khoáng này vẫn bền sau 10 năm tiếp xúc với nước ngầm của hỗn họp đất gia cố.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36578
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.