Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36650
Nhan đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ Việt Nam – Mỹ
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Từ khoá: Quan hệ Việt Nam – Mỹ
Hồ Chí Minh
Nền móng đầu tiên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 13 .- Tr.07-09
Tóm tắt: Quan hệ Việt Nam – Mỹ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, đổi thay của lịch sử. Ngày nay, Việt Nam và Mỹ đã bắt tay trở thành những người bạn, đối tác toàn diện, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Có được những thành tựu đó là nhờ vào sự đóng góp rất lớn của nhân dân hai nước, nhưng hơn hết, người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36650
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.