Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36653
Title: Thực hiện Quy chế phối hợp ở Đảng bộ công an Hà Tĩnh
Authors: Anh Minh
Keywords: Quy chế phối hợp
Hà Tĩnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.52-54
Abstract: Sau Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy toàn khóa và hằng năm; trong đó có Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện, thị, thành giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành ủy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36653
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
970.88 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.