Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36721
Nhan đề: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Nông nghiệp
Nông nghiệp công nghệ cao
Phát triển nông nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.89-95
Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá tổng quan thực trạng phát triển của nông nghiệp gắn với công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36721
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.