Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36723
Nhan đề: Xây dựng các quy trình an toàn trong môi trường lao động tại dự án First Solar huyện Củ Chi tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Đỗ, Thị Thao
Phan, Thế Anh
Trần, Anh Vũ
Huỳnh, Thị Thanh Diệp
Lương, Quang Tưởng
Lê, Nguyễn
Trần, Thành
Từ khoá: An toàn lao động
Môi trường lao động
Dự án First Solar
Thành phố Hồ Chí Minh
Củ Chi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 20 .- Tr.28-30
Tóm tắt: Các công trình xây dựng vốn rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là các công trình cao tầng, vấn đề an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ cần được quan tâm chật chẻ. Việc tổ chức quản lý và thực hiện công tác an toàn, sức khỏe, môi trường đòi hỏi trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu cũng như ý thức của người lao động để đảm bảo một môi trường làm việc đúng chuẩn. Điều này không những giúp giảm thiểu các rủi ro, tai nạn, các sự cố đáng tiếc liên quan đến sức khỏe, tính mạng, của cải của người lao động mà còn đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công của các công trình. Đa phần nhiều công trình hoạt động chưa có những quy trình rõ ràng, phần lớn chỉ là những quy định chung chung, việc này gây khó khăn trong quá trình quản lý, thực hiện, cũng như rất khó để kiểm soát các rủi ro. Việc “xây dựng các quy trình an toàn trong môi tường lao động tại dự án First Solar huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh" là việc rất cần thiết và cấp bách tại một dự án mới hoạt động tại Việt Nam vào đầu năm 2018. Các quy trình an toàn đặc biệt là an toàn về hóa chất, an toàn về làm việc trên cao nhằm đưa ra các cơ sở khoa học để xây dựng quy trình an toàn tại môi trường lao động cho các dự án mới tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36723
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.