Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36771
Title: Một số ý kiến về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng
Authors: Đỗ, Thành Công
Keywords: Cấp dưỡng
Nghĩa vụ
Tội từ chối hoặc trốn tránh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 17 .- Tr.36-40
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích, luận bàn về tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định tại Điều 186 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015), từ đó, chỉ ra một số vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36771
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.69 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.