Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3681
Title: Đánh giá hàm lượng dinh dưỡng đa lượng và chất bảo quản trong cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Hoàng, Hải Yến
Trần, Thị Thu Hồng
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực nghiệm đề tài, tiến hành thu thập và phân tích 20 mẫu cháo dinh dưỡng dành cho trẻ em (của 11 cơ sở bán cháo dinh dưỡng) trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các thành phần dinh dưỡng đa lượng trong cháo được phân tích gồm cacbohidrat, chất béo và protein; các chất bảo quản khảo sát là natri benzoat và kali sorbat. Những quy trình phân tích sử dụng trong đề tài đều là các quy trình tiêu chuẩn và được thẩm định với độ tin cậy cao. Các phương pháp phân tích hàm lượng dinh dưỡng của cháo sử dụng trong đề tài gồm: phương pháp Bertrand, phương pháp Adam – Rose – Gottlieb, phương pháp chưng cất đạm Kjeldahl. Riêng đối với phương pháp phân tích natri benzoat và kali sorbat chúng tôi đã tham khảo quy trình phân tích hai chất này theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, đầu dò UV trên nền mẫu rau quả. Do có sự khác biệt giữa nền mẫu của quy trình tham khảo so với nền mẫu thực tế nên chúng tôi phải khảo sát, điều chỉnh lại quy trình xử lý mẫu cho phù hợp. Chúng tôi đã thẩm định phương pháp phân tích định lượng natri benzoat và kali sorbat để đảm bảo độ tin cậy cho phương pháp phân tích này. Kết quả khảo sát cho thấy 100% mẫu cháo đạt yêu cầu về tỉ lệ năng lượng cacbohidrat, không có mẫu cháo nào đạt yêu cầu về tỉ lệ năng lượng chất béo và 35% mẫu cháo đạt yêu cầu về tỉ lệ năng lượng protein. Không phát hiện natri benzoat và kali sorbat trong tất cả các mẫu cháo khảo sát.
Description: 85 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3681
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.