Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36811
Nhan đề: Sáng kiến “Vành đai và Con đường” dưới góc nhìn của Chủ nghĩa thực hiện
Tác giả: Nghiêm, Tuấn Hùng
Từ khoá: Chủ nghĩa hiện thực
Vành đai và Con đường
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.33-43
Tóm tắt: Năm 2013, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” chính thức ra đời, đánh dấu một bước chuyển mới trong chiến lược ngoại giao và phát triển của Trung Quốc. Với tham vọng vươn lên trở thành cường quốc có tầm ảnh hưởng lên khu vực và toàn cầu, Trung Quốc đặt ra rất nhiều kỳ vọng và công sức vào Sáng kiến này. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ mang tới cho Trung Quốc nhiều lợi ích về mặt kinh tế, an ninh cũng như quyền lực, đó là động lực thúc đẩy Trung Quốc tích cực triển khai Sáng kiến này. Tuy nhiên, việc triển khai Sáng kiến “Vành đai và Con đường” chắc chắn sẽ mang tới nhiều va chạm, thách thức và hệ quả trong quan hệ quốc tế, đó là cán cân quyền lực giữa các cường quốc, còn các nước nhỏ thì rơi vào bài toán cân nhắc chi phí và lợi ích xem Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là cơ hội hay thách thức để tìm cách cân bằng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36811
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.