Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36885
Nhan đề: Thực trạng hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam và giải pháp thúc đẩy
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Quan, Minh Quốc Bình
Từ khoá: Đổi mới sáng tạo
Khả năng cạnh tranh
Khoa học công nghệ
R&D
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.3-9
Tóm tắt: Nghiên cứu và phát triển (R&D) là một trong những hoạt động quan trọng nhất tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, hoạt động R&D tại Việt Nam nói chung và trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết làm rõ thực trạng và hoạt động R&D của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36885
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.