Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Huy Tuân-
dc.contributor.authorLê, Tấn Bửu-
dc.date.accessioned2020-10-14T03:04:43Z-
dc.date.available2020-10-14T03:04:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3453-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36994-
dc.description.abstractNghiên cứu này tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến Thực thi logistics ngược của doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng điện tử. Thông qua kết hợp phương pháp định tính và định lượng, mô hình lý thuyết được xác lập trong đó Danh tiếng doanh nghiệp được khám phá như là một nhân tố mới. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy Danh tiếng doanh nghiệp có tác động tích cực đến Thực thi logistics ngược và Cam kết nguồn lực. Trong khi đó, Cam kết nguồn lực có tác động gián tiếp đến Thực thi logistics ngược thông qua Khả năng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận về sự ảnh hưởng trực tiếp của Cam kết nguồn lực đối với Thực thi logistics ngược. Nghiên cứu này cung cấp một số hàm ý hữu ích cho doanh nghiệp bán lẻ hàng điện tử trong việc nâng cao nhận thức cũng như phát triển tốt các kế hoạch cung ứng dịch vụ logistics ngược.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh;Số 15, Tập. 5 .- Tr.104-126-
dc.subjectCam kết nguồn lựcvi_VN
dc.subjectDanh tiếng danh nghiệpvi_VN
dc.subjectKhả năng công nghệ thông tinvi_VN
dc.subjectThành phố môi trườngvi_VN
dc.subjectThực thi logisticsvi_VN
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến Thực thi logistics ngược: Nghiên cứu thực nghiệm cho ngành bán lẻ hàng điện tử tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Mở Tp.HCM (Journal of Science HCM Open University)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.