Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3701
Title: Kiểm định tác động của tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam =
Other Titles: Testing the impact of USD/CNY exchange rate to Vietnam's Macroeconomic factors
Authors: Lê, Phan Thị Diệu Thảo
Lê, Thị Thúy Hằng
Keywords: Tỷ giá
USD/CNY
Kinh tế vĩ mô
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.8-19
Abstract: Tác động của tỷ giá USD/CNY đến nền kinh tế các quốc gia, đặc biệt là châu Á, xuất phát từ vai trò quan trọng của Trung Quốc trong quan hệ thương mại với khu vực và phần còn lại của thế giới. Đối với nhiều nền kinh tế châu Á, xuất khẩu, cơ cấu xuất khẩu về sản phẩm và thị trường là các thành phần quan trọng của tăng trưởng. Điều này dẫn đến một số kênh lan tỏa tiềm năng của biến động tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố kinh tế vĩ mô (KTVM). Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đánh giá những ảnh hưởng của các cú sốc tỷ giá USD/CNY đến các yếu tố KTVM của Việt Nam bằng việc sử dụng mô hình VAR với việc thực hiện phân tích phân rã phương sai và các hàm phản ứng xung. Nghiên cứu tập trung vào các biến số trong nước như: sản lượng thực, mức giá và biến đổi tiền tệ. Các kết quả cho thấy rằng, sự thay đổi tỷ giá hối đoái USD/CNY có ảnh hưởng đến các biến số KTVM của Việt Nam. Cụ thể hơn, ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái USD/CNY đến KTVM của Việt Nam thông qua giá trị sản lượng GDP và chỉ số giá CPI được ghi nhận và kéo dài.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3701
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_748.92 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.