Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37188
Title: Giải pháp tài chính nâng cao chất lượng lao động nông thôn tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Giải pháp tài chính
Lao động nông thôn
Hưng Yên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.81-83
Abstract: Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn luôn quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động nông thôn (LĐNT), đáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp tài chính nhằm nâng cao chất lượng LĐNT tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37188
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.