Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3740
Title: Tổng quan tình hình nghiên cứu hàn ma sát khuấy =
Other Titles: Overview of the research friction stir welding
Authors: Nguyễn, Quốc Mạnh
Nguyễn, Khắc Thông
Nguyễn, Tiến Mạnh
Lê, Mạnh Tài
Keywords: Hàn ma sát khuấy
Cấu trúc tế vi
Thông số hàn
Thuộc tính cơ học mối hàn
Mô phỏng hàn ma sát khuấy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.96-102
Abstract: Hàn ma sát khuấy là một trong những phương pháp được phát triển mạnh mẽ trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây, là phương pháp được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ để hàn nối hợp kim nhôm và các hợp kim khác có tính hàn khó mà các phương pháp truyền thống khó thực hiện được nhưng vẫn cho mối hàn với độ bền cao. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày sự phát triển của công nghệ hàn ma sát khuấy, nhấn mạnh đến cơ chế hình thành mối hàn và cấu trúc tế vi, ảnh hưởng của các thông số quá trình hàn đến cấu trúc tế vi, các thuộc tính và tính chất cơ học của mối hàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3740
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
462.01 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.