Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37634
Nhan đề: Tác động của hạ thấp đáy sông đến chế độ thủy triều trên hệ thống sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp quản lý
Tác giả: Nguyễn, Nghĩa Hùng
Nguyễn, Công Thành
Lê, Quản Quân
Từ khoá: Hạ thấp lòng dân
Khai thác cát
Thủy triều
Đồng bằng sông Cửu Long
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 715 .- Tr.59-67
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả so sánh địa hình đáy sông (1998, 2008, 2018) và phân tích tài liệu mực nước giai đoạn 1998-2018, để đánh giá thực trạng hạ thấp đáy sông và sự thay đổi chế độ thủy triều trong giai đoạn 20 năm trở lại đây thuộc hệ thống sông Cửu Long. Kết quả cho thấy, tổng lượng chênh lệch bùn cát thay đổi giai đoạn 1998-2008 là -388,86 triệu m³ (38,9 triệu m³/năm) và giai đoạn 2008-2018 là -685,64 triệu m³ (68,6 triệu m³/năm). Xu thế hạ thấp đáy sông trên hệ thống sông Tiền và sông Hậu giai đoạn 1998-2008 là-8,7 cm/năm, giai đoạn 2008-2018 là-15,3 cm/năm. Tại Tân Châu giai đoạn 1998-2018, mực nước lớn cao giảm -20 cm. Mực nước ròng thấp giảm -70 cm, trong khi đó dải triều tăng +50 cm, xu thế càng ra biển sự thay đổi càng mạnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37634
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.96.22


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.