Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37878
Title: Ấn tượng thành tựu kinh tế - xã hội nửa đầu năm 2018
Authors: Thành Lê
Keywords: Kinh tế - xã hội
Thành tựu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.43-46
Abstract: 6 tháng đầu năm 2018 khép lại với một loạt những con số biết nói về thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội mà nước ta đạt được. Thêm một lần nữa ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ cùng sự qnyết tâm đồng lòng của nhân dân cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37878
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.