Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37894
Nhan đề: Cơ hội phát triển mô hình không gian làm việc chung tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay
Tác giả: Lê, Xuân Đại
Hồ, Mai Ly
Từ khoá: Cơ hội
Phát triển
Mô hình
Không gian làm việc chung
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 573 .- Tr.7-9
Tóm tắt: Mô hình Không gian làm việc chung (Coworking place) xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2012 đã và đang mang lại nhiều tác động tích cực, đặc biệt đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mô hình này giúp cho các doanh nghiệp không cần thiết phải lựa chọn giải pháp thuê văn phòng cố định thường phải trả tiền thuê theo quý hoặc năm và giá thuê cao, trước đây thường khiến các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37894
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.