Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Khánh-
dc.contributor.authorPhạm, Thanh Huyền-
dc.contributor.authorNinh, Thị Phíp-
dc.contributor.authorNghiêm, Tiến Chung-
dc.contributor.authorTrịnh, Thị Nga-
dc.date.accessioned2020-10-23T01:52:21Z-
dc.date.available2020-10-23T01:52:21Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37999-
dc.description.abstractNghiên cứu vi phẫu rễ và sự hình thành chồi bất định từ rễ Bát giác liên cho thấy rễ gồm các phần biểu bì, vỏ (mô mềm vỏ), nội bì, trụ bì và mô mềm ruột; chồi bất định được hình thành từ lớp tế bào tầng phát sinh của rễ (trụ bì). Khi sử dụng rễ Bát giác liên làm vật liệu nhân giống, dùng hom đầu rễ cho kết quả nhân giống tốt nhất với thời gian giảm hơn 310 ngày, tỷ lệ hom bật mầm là 80,6%. Đồng thời, kích thước hom rễ từ 1cm đến 15 cm và sử dụng cả rễ (dài > 30 cm) làm hom giâm đều có khả năng hình thành chồi bất định, trong đó hom rể dài > 30 cm có tỷ lệ hom xuất vườn cao nhất (94,7%).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 389 .- Tr.124-129-
dc.subjectBát giác liênvi_VN
dc.subjectVi phẫuvi_VN
dc.subjectChồi bất địnhvi_VN
dc.subjectNhân giống vô tínhvi_VN
dc.titleNghiên cứu cấu tạo giải phẩu rễ và xác định vị trí, độ dài hom rễ phục vụ nhân giống vô tính Bát giác liên (Dysosma tonkinense (Gagnep.) M. Hiroe) (Berberidaceae)vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.