Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Sự-
dc.date.accessioned2020-10-26T01:29:00Z-
dc.date.available2020-10-26T01:29:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38084-
dc.description.abstractCách mạng Tháng Tám năm 1945, với tâm vóc vĩ đại trong tiến trình cách mạng Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử và được khai thác nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau, trong đó có bài học về sự sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng, thể hiện ở những nội dung sau: .vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 5+6 .- Tr.38-41-
dc.subjectĐường lối cách mạngvi_VN
dc.subjectPhương pháp cách mạngvi_VN
dc.subjectSự sáng tạovi_VN
dc.subjectCách mạng Tháng Tám 1945vi_VN
dc.titleSáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.