Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38407
Title: Đánh giá xu thế và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Phước
Authors: Lê, Hoài Nam
Nguyễn, Văn Tín
Hồ, Công Toàn
Trần, Tuấn Hoàng
Phạm, Thanh Long
Keywords: Xu thế
Xây dựng
Kịch bản biến đổi khí hậu
Bình Phước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 717 .- Tr.32-43
Abstract: Bài báo này đánh giá xu thế biến đổi diễn ra tại Bình Phước giai đoạn 1981-2018 và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho tỉnh Bình Phước bằng phương pháp chỉ tiết hóa động lực và dựa trên kết quả kịch bản BDKH cho Việt Nam năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả cho thấy, xu thế biến khí hậu tại hai trạm quan trắc Đồng Phú và Phước Long khá tương đồng cụ thể: Trong giai đoạn 1981-2018, về nhiệt độ trung bình tại trạm Đồng Phú có xu thế tăng 0,41 °C/thập kỷ, tại trạm Phước Long có xu thế tăng 0,45 °C/thập kỷ, về lượng mưa tại Đồng Phú có xu thế giảm 1,2 mm/năm, trong khi đó tại trạm Phước Long có xu thế tăng 2,3 mm/năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38407
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.