Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38407
Nhan đề: Đánh giá xu thế và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Phước
Tác giả: Lê, Hoài Nam
Nguyễn, Văn Tín
Hồ, Công Toàn
Trần, Tuấn Hoàng
Phạm, Thanh Long
Từ khoá: Xu thế
Xây dựng
Kịch bản biến đổi khí hậu
Bình Phước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 717 .- Tr.32-43
Tóm tắt: Bài báo này đánh giá xu thế biến đổi diễn ra tại Bình Phước giai đoạn 1981-2018 và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho tỉnh Bình Phước bằng phương pháp chỉ tiết hóa động lực và dựa trên kết quả kịch bản BDKH cho Việt Nam năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả cho thấy, xu thế biến khí hậu tại hai trạm quan trắc Đồng Phú và Phước Long khá tương đồng cụ thể: Trong giai đoạn 1981-2018, về nhiệt độ trung bình tại trạm Đồng Phú có xu thế tăng 0,41 °C/thập kỷ, tại trạm Phước Long có xu thế tăng 0,45 °C/thập kỷ, về lượng mưa tại Đồng Phú có xu thế giảm 1,2 mm/năm, trong khi đó tại trạm Phước Long có xu thế tăng 2,3 mm/năm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38407
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.