Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38415
Title: Giá đỗ món ăn bài thuốc ngày Xuân
Authors: Huỳnh, Liên Đoàn
Keywords: Giá đỗ
Bài thuốc
Món ăn
Ngày Xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.25
Abstract: Công dụng của giá đỗ trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Những tác hại khi dùng giá đỗ sai cách. Được đề cập trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38415
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
872.32 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.