Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38420
Title: Cây Đại hoàng
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Đại hoàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.28
Abstract: Bài viết mô tả hình dáng, đặc tính cây Đại hoàng. Những phương dược có vị đại hoàng như: Phương đại thừa khí thang, Phương tâm tỳ thang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38420
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.