Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38503
Nhan đề: Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp ngành thực phẩm - đồ uống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Phương Thảo
Trần, Quỳnh Anh
Từ khoá: Công bố thông tin
Công bố thông tin tài chính
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Tập. 204, Số 09 .- Tr.16-20
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của 40 doanh nghiệp ngành thực phẩm đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sở hữu nhà nước, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến mức độ công bố thông tin tài chính. Ngược lại, các nhân tố về khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thể hiện mối quan hệ ngược chiều.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38503
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.