Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38602
Nhan đề: Một xu phòng bệnh hơn một đồng chữa bệnh
Tác giả: Đỗ, Minh Trung
Từ khoá: Phòng bệnh
Chữa bệnh
Sức khỏe
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.42-43
Tóm tắt: Đầu năm mới, rộn ràng câu chúc nhau “thật nhiều sức khỏe” vì đó là mong ước của mọi người. Sức khỏe là vốn riêng của mỗi người, không thể ban phát “cho – nhận” mà phải tự bảo vệ, gìn giữ ngay từ lúc còn viên mãn đầy đủ nhất. Mấy ai nghỉ đến chuyện bệnh tật khi còn khỏe mạnh? “Chắc không phải mình, ai xui thì bệnh”, vì vậy, nhiều cơ hội, nhiều biện pháp phòng bệnh đã bị bỏ qua, một trong những biện pháp đó là tiêm ngừa khi còn “nhiều sức khỏe”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38602
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.