Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38605
Title: Bình luận về luật thuế tài sản thay cho luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Authors: Danh, Phạm Mỹ Duyên
Keywords: Ưu điểm
Thuế tài sản
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.32-38
Abstract: Việc ban hành Luật Thuế tài sản thay thế cho Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở việt Nam. Đồng thời, các quy định trong sắc thuế mới này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, thể hiện được những ưu điểm về quản lý và góp phần Ổn định trật tự xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38605
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.61 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.