Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38610
Nhan đề: Hoàn thiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay
Tác giả: Vũ, Hồng Anh
Nguyễn, Duy Linh
Từ khoá: Tiêu chuẩn
Thẩm quyền
Thủ thủ tục phân loại đơn vị hành chính
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 19 .- Tr.45-53
Tóm tắt: Trên cơ sở Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Các văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp, phân loại đô thị ở nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định về tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cho thấy, cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy định này nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa, ổn định của các đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38610
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.