Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38625
Title: Ảnh hưởng của sự hình thành khớp dẻo ở dầm trong phân tích đẩy dần khung thép phẳng
Authors: Lê, Minh Trí
Lê, Trung Kiên
Keywords: Phân tích đẩy dần
Phân tích đẩy dần thích nghi kiểm soát lực
Khớp dẻo trên dầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.107-114
Abstract: Trong nghiên cứu này, sự hình thành khớp dẻo được kể đến trong quá trình phân tích đẩy dần khung thép phẳng. Kết quả từ phân tích đẩy dần phụ thuộc vào dạng tải trọng tác dụng. Phương pháp phân tích đẩy dần có xét đến các dạng dao động (modal pushover analysis - MPA) xây dựng véc tơ tải phụ thuộc vào các dạng dao động. Tuy nhiên, trong phương pháp này, véc tơ tải được coi không đổi trong quá trình phân tích. Khi khớp dẻo hình thành trên dầm, độ cứng của công trình sẽ thay đổi, kéo theo các dạng dao động cũng thay đổi. Vì vậy, để có kết quả chính xác hơn, véc tơ tải nên được cập nhật mỗi khi khớp dẻo xuất hiện. Ba khung thép phẳng gồm 3, 9 và 20 tầng được mô hình và phân tích sử dụng phần mềm SeismoStruct 2016; trong đó, khớp dẻo trên dầm được mô phỏng có kể đến sự giảm cường độ sau khi đạt mô-men giới hạn dẻo, một số phương pháp phân tích đẩy dần với véc tơ tải không đổi (conventional pushover analyses - SPA) và phương pháp phân tích đẩy dần thích nghi có véc tơ tải cập nhật (force based adaptive pushover - FAP) được thực hiện. Ảnh hưởng của sự hình thành khớp dẻo đến kết quả phân tích đẩy dần được khảo sát và đánh giá thông qua các kết quả phân tích này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38625
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.